CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Tillvaratagna eftermiddagar [Supplement 3]

Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid
[Supplement 3] 2018
ISBN 978-91-984293-1-2
32 sidor (125 x 200 mm)

Var och en av stroferna i Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid tycks närma sig sitt eget slut eller ensamhet. Men de griper i och skymtar varandra. Tillsammans upprättar de någonting. En kropp. Ett samtal. En epok?

Tillvaratagna eftermiddagar skrevs ursprungligen på engelska, i London hösten 1984, och publicerades som ett litet häfte betitlat Reasonable Afternoons. Översättningen från engelskan är av senare datum och har inte publicerats tidigare.

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Tredje boken i serien är Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid. 

Claes Tellvid är poet och konstnär, verksam i Stockholm. 

Release för CHATEAUX n°3

Release för CHATEAUX n°3 och Collwood Villa n°3 

Dessutom release för Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid

Poesiläsningar av Iman Mohammed, Niclas Nilsson, Marie Silkeberg, Claes Tellvid

Presentationer, prenumerationer och vin

Tid: onsdag 28 mars kl. 18
Plats: Rutiga golvet, Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm 

Varmt välkommen

*

Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det tredje numret innehåller poesi av Mei-mei Berssenbrugge och Claude Royet-Journoud i översättningar från amerikanskan respektive franskan av Iman Mohammed och Martin Högström, samt nyskriven poesi av Niclas Nilsson, Marie Silkeberg och Adam Westman. 

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det tredje numret skriver Eva Larsson om O-ordning (2014) av Lina Nordenström. 

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Den första boken i serien var Recept av Leif Holmstrand. Den följdes av Överlevnad av Danielle Collobert, i översättning av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson. Seriens tredje bok är Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid.

Årsprenumeration på CHATEAUX, inklusive två nummer av Collwood Villa och två böcker i serien Supplement: 280 kr. Skriv till chateaux@hotmail.se

Chateaux, Lilla Aspuddsvägen 6b, 126 49 Hägersten, chateaux-slot.blogspot.se

Poesimässan, Redigerad fredag!, Rutiga golvet

Under slutet av mars dyker Chateaux upp på tre platser i Stockholm och lanserar tre nya publikationer:

Chateaux medverkar med bokbord och program på Poesimässan på Stockholms stadsbibliotek fredag 23 mars kl. 15–19 och lördag 24 mars kl. 11–17
Mellan kl. 15:30 och 16 på lördagen läser Marie Silkeberg och Adam Westman sina böcker i Turkosa serien och sina bidrag i tidskriften CHATEAUX
Plats: Stadsbiblioteket, Sveavägen 73, Stockholm

Chateaux medverkar på Redigerad fredag! Andra publiceringsvägar, andra publiceringsvärldar
Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby presenterar Arbetets villkor, Turkosa serien, Chateaux Pocket, Slot, CHATEAUX, Collwood Villa, Supplement-serien, mm. och samtalar med andra inbjudna förlag. Kvällen ingår i OEI #79 Redigera/Publicera/Distribuera! som publiceras som en rumslig presentation på Moderna Museet i Stockholm 17 februari till 1 april 
Tid: fredag 23 mars kl. 18.30
Plats: Moderna Museet Stockholm, Plan 2

Release för CHATEAUX n°3, Collwood Villa n°3 och för Tillvaratagna eftermiddagar [Supplement 3] av Claes Tellvid
Poesiläsningar av Iman Mohammed, Niclas Nilsson, Marie Silkeberg, Claes Tellvid, m.fl.
Tid: onsdag 28 mars kl. 18
Plats: Rutiga golvet, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
www.kkh.se/utbildningar/rutiga-golvet/

Found Review

CHATEAUX n°2 2017, Collwood Villa n°2 2017 och Slot n°16 2017 i Found Review (red. Karl Lydén).

Överlevnad [Supplement 2]


Överlevnad av Danielle Collobert
[Supplement 2] 2017
övers. Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson
ISBN 978-91-984293-0-5
12 sidor (126 x 150 mm)

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Andra boken i serien är Överlevnad av Danielle Collobert (1940–78) i översättning från franskan av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson. Danielle Colloberts författarskap tillhör de mest obönhörliga och inbegriper bl.a. Meurtre, Dire I–II och Il donc. Hennes sista bok, Survie, som ursprungligen gavs ut 1978 av Orange Export Ltd, är den första på svenska. 

Release för CHATEAUX n°2

Chateaux presenterar: 

CHATEAUX n°2 (nytt nummer!) 
Collwood Villa n°2 (nytt nummer!)

Dessutom: Överlevnad av Danielle Collobert (ny bok!)

Torsdag 5 oktober kl 17–18:30 på Rönnells, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm 

Poesiläsningar på franska och svenska av: Luc Bénazet, Linnéa Fonseca, Iman Mohammed (via video) och Adam Westman

Varmt välkommen

*

Luc Bénazet, poet verksam i Paris, ingår bl.a. i ljudpoesi-konstellationen Grammata och redigerar tillsammans med Victoria Xardel poesitidskriften Les Divisions de la Joie. Han har tidigare varit redaktör för Slot n°12 och är aktuell i CHATEAUX n°2 med dikten ”GEVÄRET HAR TVÅ / SKO^TT. 
Linnéa Fonseca, poet verksam i Malmö, medverkar i Collwood Villa n°2 med ”Skriv en skog” om Sep pran ek av den norske poeten Vemund Solheim Ådland.
Iman Mohammed, poet verksam i Malmö, aktuell med boken Fermata [Turkosa serien 12], medverkar med poesi i CHATEAUX n°2.
Adam Westman, poet verksam i Stockholm, har tillsammans med Peter Thörneby översatt dikten ”Död åt en stjärna” av den brittiske poeten Tom Raworth till CHATEAUX n°2.

*


Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det andra numret innehåller poesi av Luc Bénazet, Iman Mohammed, Lorine Niedecker och Tom Raworth, i översättningar från franskan, amerikanskan och engelskan av Martin Högström, Beata Berggren och Peter Thörneby & Adam Westman. 

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det andra numret skriver Linnéa Fonscea om Sep pran ek av den norske poeten Vemund Solheim Ådland (Gasspedal, 2003). 

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Andra boken i serien är Överlevnad av Danielle Collobert i översättning från franskan av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson. Danielle Colloberts författarskap tillhör de mest obönhörliga. Hennes sista bok, Survie, som ursprungligen gavs ut 1978 av Orange Export Ltd, är den första på svenska. 

Årsprenumeration på CHATEAUX, inklusive två nummer av Collwood Villa och två böcker i serien Supplement: 280 kr. Skriv till chateaux@hotmail.se

Chateaux, Lilla Aspuddsvägen 6b, 126 49 Hägersten, chateaux-slot.blogspot.se